OGŁOSZENIE O DIALOGU BADAWCZYM

 

Evercode sp. z o.o. (zwany dalej: „Evercode”) ogłasza dialog badawczy w związku z planowanym przystąpieniem do postępowania konkursowego przed NCBR. Evercode sp. z o.o. w związku z postępowaniem konkursowym przed NCBR planuje zlecić w ramach podwykonawstwa prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych jednostkom naukowym. Celem dialogu badawczego jest doradztwo w zakresie przygotowania agendy badawczej projektu w zakresie wielokanałowej zdalnej multimodalnej akwizycji i oceny stanu emocjonalnego człowieka, w celu wykrywania zagrożeń w przestrzeni publicznej.

 

Warunkiem udziału w dialogu badawczym jest przesłanie zgłoszenia na adres grazyna.komorowska@evercode.com.pl do dnia 4.06.2017 r. Dialog badawczy odbędzie się podczas spotkania w dniu 6.06.2017 r. o godzinie 10:30 w Warszawie, ul. Postępu 21a w siedzibie Evercode. Dialog badawczy prowadzony będzie w jzżyku polskim i ma charakter jawny. Do dokumentów sporządzonych w innych językach niż polski powinny być dołączone tłumaczenia na język polski. Evercode przewiduje możliwość dla uczestników dialogu przekazywania stanowisk związanych z informacjami przekazanymi w jego trakcie na adres grazyna.komorowska@evercode.com.pl. do dnia 9.06.2017 r.