Evercode

Technology is so much fun but we can drown in our technology. The fog of information can drive out knowledge.

Procesy i obieg informacji w firmie w oparciu o JIRA firmy Atlassian; Oferta Evercode obejmuje całość procesu - od analizy potrzeb biznesowych, po opracowanie systemu, wdrożenie i zintegrowanie go z istniejącymi aplikacjami.

Tworzymy dedykowane oprogramowanie w oparciu o Enterprise Architect firmy Sparx Systems; jest to narzędzie wspierające proces wytwarzania oprogramowania, począwszy od modelowania systemów informatycznych i procesów biznesowych. Evercode stosuje metodykę Cosmic do szacowania złożoności oprogramowania metodą punktów funkcyjnych

Konsulting: analizy, opracowania i wnioski UE : prowadzimy konsulting biznesowy i informatyczny i procesy związane z finansowaniem projektów unijnych.

Obsługa zamówień publicznych : profesjonalna, kompletna formalnie i merytorycznie obsługa przetargów publicznych na terenie Polski i innych krajów UE

Budowa specjalistycznych zespołów : tworzymy zespoły specjalistów dedykowanych dla danego klienta; jest to outsourcing specjalistów połączony z outsourcingiem procesu rekrutacji.

Zarządzanie Projektami: oferujemy kompleksowe zarządzanie projektem i kontraktem, uwzględniając jego prawne, techniczne i biznesowe uwarunkowania.

30%

If you are interested in lowering the operating costs of up to 30%, just write to us

This field is required. Please enter valid email.
Thank You for Your message.

We will contact you as soon as possible.