Nr zapytania

Tytuł

Nr referencyjny

Dokumenty

1

 

 

Postępowanie na świadczenie usług badawczo – rozwojowych

ZO EVC 1/2017

1.       Zapytanie_ofertowe_1_Evercode+zalacznik nr 1 (opis przedmiotu zamowienia)

2.       Załącznik nr 2 (formularz oferty)

3.       Załącznik nr 3 (Powiązania i warunki udziału)

4.       Załącznik nr 4 (istotne postanowienia umowy)

2

 

 

Postępowanie na świadczenie usług badawczo – rozwojowych

ZO EVC 2/2017

1.       Zapytanie_ofertowe_2_Evercode+zalacznik nr 1 (opis przedmiotu zamówienia)

2.       Załącznik nr 2 (formularz oferty)

3.       Załącznik nr 3 (Powiązania i warunki udziału)

4.       Załącznik nr 4 (istotne postanowienia umowy)